materiály a služby pro stavbu   |   izolace střech, fasád a podlah   |   rekonstrukce bytů, domů a chalup
stavby-enzo.cz stavby-enzo.cz stavby-enzo.cz stavby-enzo.cz stavby-enzo.cz stavby-enzo.cz stavby-enzo.cz stavby-enzo.cz stavby-enzo.cz stavby-enzo.cz stavby-enzo.cz stavby-enzo.cz stavby-enzo.cz stavby-enzo.cz stavby-enzo.cz
Nízkoenergetické domy, dřevostavby, projekt, pozemek.  · · · · ·   Foukaná izolace - příjemný chládek v létě, útulné teplo v zimě.  · · · · ·   Dotace na zateplení, financování, splátkování.  · · · · ·   Konec zatékání a promrzání střech - Izolace, kvalitní materiály a fortelná práce.  · · · · ·   Útulné bydlení v novém - rekonstrukce bytu.  · · · · ·   Relaxace v nové koupelně :-)-rekonstrukce bytových jader.  · · · · ·   Ticho, klid a teplo? - s novými okny ANO.  · · · · ·   Chalupa - po rekonstrukci zase jako nová a bez vlhkosti.

Průběh zakázky

Jak probíhá typická zakázka s naší firmou ...
 1. První telefonát nebo e-mail


  Zákazník o nás slyšel od našich předešlých zákazníků nebo si udělal představu o naší práci z našich webových stránek a zavolá nám, případně napíše e-mail.

  Telefonicky si pak popovídáme o jeho chystané stavbě či rekonstrukci, přibližném termínu stavebních prací a také lokalitě, kde by se zakázka měla případně odehrávat.

  Poté si dohodneme první schůzku přímo na místě budoucí stavby, kde se poprvé potkáme.

 2. První schůzka na místě budoucí stavby


  Ať jde o rekonstrukci bytu či stavbu domu, je nutné osobně přijet na místo, vše projít a prohlédnout s investorem stavby a pohovořit důkladně o představách budoucích stavebních prací a výsledné podobě stavby.

  My si vše důkladně obhlédneme, zhodnotíme, zapíšeme a přeměříme.

  Také se již bavíme o konkrétních stavebních řešeních s ohledem na případnou cenu a rozsah prací.

  Je vhodné, pokud jde o rozsáhlejší stavbu, když si s sebou investor přinese i kopie dostupné projektové dokumentace, podle níž pak budeme vypracovávat cenovou nabídku.

 3. Vypracování cenové nabídky


  Podle rozsahu prací, dostupné projektové dokumentace a dohody se zákazníkem se domluvíme na termínu, do něhož mu zašleme konkrétní cenovou nabídku v rozsahu požadovaných stavebních prací. V této nabídce jsou zahrnuty všechny potřebné součásti a je koncipována tak, aby již nebyla dále navyšována a měněna, pokud si to nebude zákazník sám přát.

  Ceny vybavení, obkladů, dlažeb, podlahových krytin atd. jsou použity dle běžných průměrných cen těchto materiálů. Konečná cenová nabídka se pak upravuje podle již konkrétních cen těch prvků, jak si vybral sám zákazník.

  V cenové kalkulaci jsou pro přehlednost bodově uvedeny všechny potřebné práce a každý typ prací je samostatně cenově ohodnocen. Celková cena je pak součtem všech dílčích prací a je uvedena bez DPH - tu je pak nutno k celkové ceně prací připočíst.

 4. Uzavření smlouvy o dílo s přiloženou cenovou kalkulací


  V další fázi uzavíráme se zákazníkem oboustranně právně závaznou smlouvu o dílo, jejíž součástí je přesné uvedení všech stavebních prací. Dále přesné termíny, do kterých se zavazujeme stavbu nebo její konkrétní část odevzdat zhotovenou (v případě nedodržení sami navrhujeme sankce). Přílohu smlouvy tvoří oběma stranami schválená cenová kalkulace, která je pro nás i zákazníka závazná.

  Ve smlouvě je také uvedeno, že před zahájením stavby zákazník složí zálohu na prvotní nutný nákup materiálu (obyvkle ve výší 30% z celkové ceny zakázky) a je zde uveden i termín složení této zálohové platby.

 5. Výběr vybavení, sanity, obkladů, barev apod.


  Víme, že běžný zákazník nerekonstruuje každý týden a že je pro něj nesmírně obtížné se zorientovat v nabídkách a katalozích, stejně jako si udělat představu o budoucím vybavení jeho stavby.

  Počítáme s tím a tak si na zákazníka vyhradíme klidně celý den, abychom s ním objeli všechny potřebné ukázkové prodejny a dodavatele, a nechali jej vybrat si veškeré budoucí vybavení stavby - sanitu, podlahové krytiny, barvy a malby, kování, dveře a futra, obklady i dlažbu, střešní krytinu, použité interiérové materiál atd.

  Při výběru rádi poradíme a předáme své zkušenosti.

  Vybrané vybavení a materiály poté naobjednáme, dodáme a zabudujeme.

  Konečná cenová nabídka je pak upravena podle reálných cen vybavení vybraného zákazníkem. Cena se tak může snížit či zvýšit o rozdíl v cenách oproti průměru, s nímž se v prvotní cenové nabídce počítá.

 6. Vydání faktury ke složení zálohy


  V rámci podpisu kupní smlouvy je zákazníkovi předána i zálohová faktura, na níž je uvedeno datum splatnosti (dohodnuto oběma stranami) této zálohy a její výše. Zálohu je obvykle potřeba složit několik týdnů před smluveným zahájením samotných prací (slouží k prvnímu nákupu materiálu a surovin).

  Faktura slouží jako daňový doklad a je proplatitelná bankou (při financování formou stavebního spoření, hypotékou atd.).

 7. Zahájení a postup prací


  Po podepsání smlouvy o díle a složení zálohy zákazníkem jsou v dohodnutém termínu zahájeny stavební práce, které pak probíhají až do termínu odevzdání zakázky - jak je uvedeno ve smlouvě.

  V průběhu prací neustále komunikujeme se zákazníkem a každý důležitý krok oznamujeme. Počítáme i s tím, že se zákazník ještě v průběhu prací rozhodne pro změny nebo si bude přát zvětšit rozsah prováděných prací. Proto vítáme jeho aktivní sledování a účast na stavbě a případné operativní řešení všech vzniklých nejasností.

 8. Provedení revizních zkoušek a odevzdání stavby


  Ve smluveném termínu je stavba odevzdána zákazníkovi. Zákazník si konečnou podobu stavby prohlédne, vše vyzkouší.

  Zároveň je zákazníkoví předána veškerá dokumentace o proběhlých revizních zkouškách a jejich potvrzení pro kolaudační řízení či jiné účely.

  Dnem předání zakázky zároveň začíná období záruční lhůty, kterou poskytujeme v délce dvou let od odevzdání.

 9. Dofakturování a doplacení zbytkové ceny stavby


  Součástí předání stavby zákazníkovi je také osobní předání faktury, na základě které zákazník doplatí zbývající část celkové ceny stavby. Faktura je opět proplatitelná bankou ze stavebního spoření či hypotéky.

 10. Přejeme spokojené bydlení v novém ... :-)


→     PRŮBĚH ZAKÁZKY

→     VYPLATÍ SE ZATEPLENÍ?

Foukaná izolace - znáte z Televize

AKTUALITY

RADY, TIPY, AKCE

OTÁZKY A ODPOVĚDI, ČASTÉ DOTAZY